Termická analýza aneb v čem jsou testovány vzorky?

25.11.2020

Termická analýza se běžně používá k analyzování nových nebo stávajících materiálů z hlediska závislosti určitých vlastností na kolísající teplotě. Na první pohled to zní možná složitě, ale tato analýza je naprosto nezbytná k aplikaci nových materiálů v praxi. Vezměte si například, že nový druh betonu by se při teplotě 40 °C nadměrně rozpínal, což by způsobilo značné komplikace.

Jak probíhá měření?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie je jednou z nejčastějších použitých metod. Hlavní výhodou je možnost měření až 18 vzorků najednou, což celou komplexní analýzu značně zrychluje. Možný teplotní rozsah sice není tak velký, ovšem zase máte možnost detailně nastavit podmínky prováděných měření. S využitím přístroje DSC Mettler-Toledo lze provádět například analýzu teploty tání, teploty skelného přechodu nebo krystalizace.

Co lze vyčíst z výsledků?

Měření vzorků pomocí termické analýzy provádějí specializované laboratoře, kde pracují proškolení zaměstnanci. Provedení těch několika různých testů a měření naštěstí netrvá nijak dlouho, takže interpretovatelné výsledky dostanete do 24 hodin po odevzdání vzorků. Ještě předtím ale máte možnost využít konzultace s odborníkem, s nímž proberete nejenom naměřené hodnoty. Navíc vám budou popsány všechny zjištěné jevy, takže o daném vzorku získáte dokonalou představu.

V čem jsou vzorky uchovány?

Také termická analýza metodou TGA - termogravimetrie využívá testovací kelímky nebo pánvičky. Ty jsou odebírány pouze od předních tuzemských dodavatelů, kteří se specializují na výrobu těch nejkvalitnějších neoriginálních kelímků. Jednotlivé dodávky jsou pečlivě kontrolovány, aby se maximálně snížilo riziko použití nekvalitního kelímku, jenž by zásadním způsobem ovlivnil měření. Hlavními výrobci jsou například Mettler-Toledo, Seiko nebo TA Instrument.

Různé metody a přístroje kladou na uchování vzorků různé požadavky. Ať už si zvolíte metodu TGA nebo DSC, vždy budou jednotlivé vzorky připraveny na speciálních testovacích kelímcích.