Stavební stroje a hlavní zásady bezpečnosti práce s nimi

27.04.2020

Bezpečnost práce na stavbách bývá dost často zanedbávána. Jde přitom o poměrně nebezpečnou činnost, u které by se na bezpečnost dbát mělo především. Až budete příště zapojovat do práce své stavební stroje, vzpomeňte si na následující nejdůležitější pravidla pro práci s nimi.

Stavební stroje
Stavební stroje

Aby nedošlo ke zřícení

Pokud stavební stroje pracují u svahu, je nutné dbát na dostatečnou vzdálenost strojů od okraje svahu, aby nedošlo k jejich zřícení. Tuto vzdálenost určí před zahájením prací zhotovitel anebo je stanovena na základě technologického postupu. Pod stěnou nebo svahem pak musí být vykonávána pracovní činnost vždy s dostatečným odstupem, aby nedošlo k zasypání stroje nebo ohrožení bezpečnosti jeho obsluhy. Při práci s dozerem - při hrnutí zeminy, nesmí přesahovat břit radlice okraj svahu nebo výkopu. Jedinou přijatelnou výjimkou je zahrnování výkopu.

Všechno záleží na obsluze strojů

Logicky se samy stavební stroje o bezpečnost práce nepostarají. Hlavní roli hraje vždy obsluha, která musí znát všechny zákonné předpisy i daný stroj. Pokud je využíváno více strojů najednou, musí obsluhy všech strojů myslet na dostatečnou vzdálenost mezi nimi, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení provozu. Při jízdě na svahu nebo při práci přímo v něm musí obsluha znát, a hlavně používat bezpečnou techniku jízdy, může totiž lehce dojít ke ztrátě stability stroje a jeho případnému převrácení.

Nakládání materiálu

Při nakládce materiálu na dopravní prostředek se může manipulovat s pracovním zařízením pouze nad ložnou plochou daného dopravního prostředku. Stroj, který je naložen materiálem, musí být zastaven nebo zajištěn v přepravní poloze. Nikdy totiž nesmí dojít ke ztrátě stability stroje a omezení ve výhledu jeho obsluhy. Ta nesmí nikdy opouštět své místo, aniž by předtím spustila pracovní zařízení na zem nebo ho umístila do předepsané přepravní polohy.

S bezpečností práce není radno si zahrávat. Proto si dávejte vždy pozor a pravidla dodržujte.