Rozeznání vlastního ega, krize středního věku a deprese napomáhá vyřešit řízený koučink

05.08.2020

Se strachy už se v životě setkal každý. Mluvíme o strachu o své bližní, řadíme sem rovněž strach z vážné nemoci a o vlastní zdraví, deprese různého charakteru, ale také vleklé krize středního věku. Lidi tyto příznaky často řeší medikacemi, docházejí za psychology, upínají se k návykům, utíkají od reality, stávají se vzteklejší, nejsou vlídní, mohou se i sebepoškozovat. To vše však nemůže skončit úspěšně. Nabízíme řešení, jež je postaveno na uvědomění si síly, srozumění se s vlastním já, možných eventualit, dostat se znovu do formy je výsledkem naší práce.

Krize středního věku
Krize středního věku

Ideální podmínky k růstu vlastního já vytvářejí programy Moje síla. U jednotlivých účastníků programů Moje síla primárně dojde ke zlepšení psychické i fyzické kondičky, díky níž budou snáze řešit osudové zkoušky, osudovým bariérám, přemůžou strachy, zároveň naleznou způsob, jak vycházet z ostatními bez přetvářky a bez ztráty vlastního já. Během řízeného koučinku lektoři v každém naleznou pravdivou osobnost, jež dovede přijímat a současně dávat, nezdar bude základem příštího ponaučení, zlomí krize středního věku, překoná deprese, zdolá závislosti, bude citlivější, zakusí vlastní touhy a štěstí a především se dovede těšit ze všech nových dní.

V nabízených programech Moje síla si každý najde ideální kurz dle svých požadavků. Roční programy se zaměřují na zájemce, kteří se chtějí zabývat vlastním osobním rozvojem dlouhodobě, ale s patrnými změnami za krátkou dobu. Řízené průběžné programy byly stvořeny pro prvotní ochutnávku a rozkoukání se mezi lekcemi. V našich pobytových programech jsou zahrnuty jednorázové intenzivní lektorské kurzy. V individuálních programech se koučink Moje síla zaměřuje individuální osobnostní rozvoj.