Revize elektrospotřebičů

28.02.2019

Brzké revize elektro zjistí vadu elektrospotřebičů či hromosvodů o hodně dříve, než dojde k tragédiím s dopadem na zdraví, se ztrátou života a se škodami na majetku. Skutečný stav elektroinstalací a spotřebičů prokážou majitelům objektů časné revize elektro a revize elektrospotřebičů. Riziku vzplanutí zabrání revize hromosvodů, kam přiřazujeme revize hromosvodů výchozí, periodické a mimořádné.

Revize elektrospotřebičů
Revize elektrospotřebičů

Revize elektro Praha 

Společnost Revize elektro Praha provádí revize elektro bez omezení napětí, jako i na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, veškeré revize hromosvodů, jakož také revize elektro zařízení VN a VNN. Společnost je specialistou i v montážích a renovacích elektro zařízení bez omezení napětí, dělá kontrolu fungování elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. Nyní je společnost specialistou také na revize, prodej, opravy a servis všech možných elektroskútrů a elektrokol.

Během revize elektrospotřebičů měřené elektrospotřebiče firma Revize elektro Praha označí poznávacími štítky, spotřebiče se přeměří a výsledné údaje budou zapsány do jednotlivých revizních karet. Reálná funkčnost a jistý chod se zkouší během revize elektrospotřebičů. Nakonec se vystaví závěrečné ustanovení o stavu měřených spotřebičů.

Revize hromosvodů 

Všechny zmíněné revize elektro a revize hromosvodů si žádá vyhláška podle zákonů č. 262/2006 Sbírky a číslo 309/2006 Sbírky. Při zásahu elektrickým proudem nebo při vzplanutí se pojišťovny zdráhají vyplácet pojistné plnění, nebo jej zkrátí za situace, že majitel nemovitosti či pracovního objektu nesplnil zákonnou povinnost revize elektro a revize hromosvodů. Pokud inspekční orgán odhalí, že se vlastníkům nedostávají nutné revize elektro, se udělují pokuty až 2 000 000 Kč. Zároveň jsou požadavkem pro získání certifikátu ISO a auditu na ISO revize elektro.