Plynové relé je nutno zkontrolovat při revizi olejového transformátoru

17.06.2020

Když se projedete českou krajinou, čas od času natrefíte na fotovoltaické elektrárny. Jejich boom byl zvláště na počátku nového tisíciletí, stále však nacházejí uplatnění v průmyslové sféře i u soukromých majitelů rodinných domů. Levná elektřina láká - a ta fotovoltaická obzvláště. V souvislosti s ní je třeba zmínit olejové transformátory, bez nichž by FVE nefungovaly.

Nízkoztrátové olejové transformátory

V případě fotovoltaické elektrárny se využívají hlavně nízkoztrátové olejové transformátory. Byly vyvinuty takové druhy, které mají značně snížené ztráty naprázdno, což je pro FVE velmi důležitý parametr. Výhodou takových transformátorů je kromě nízkých ztrát také nízká hlučnost.

Takže své uplatnění nacházejí i v jiných oblastech, kde je vyžadována co nejnižší hlučnost. Proč se u fotovoltaiky využívají právě olejové transformátory? Je to hlavně proto, že olej zde působí jako izolant i chlazení. Ovšem pouze za předpokladu, že je pravidelně kontrolován, aby nedocházelo k jeho časovému opotřebení.

Bez pravidelné kontroly se FVE neobejde

Jak jsme si uvedli, olej izoluje a chladí. Jenže dostane-li se do něho vzdušná vlhkost, jeho užitné vlastnosti se zhoršují, dochází k opotřebení a ke vzniku rizika možné havárie, kterou bohužel může být i požár. Kdo chce uchránit svůj provoz či výrobu před ztrátami z havárie, měl by pravidelně nechávat olej v transformátoru kontrolovat odborným revizním technikem.

Vzorky plynů i olejů

Česká norma ČSN EN 60422 přitom přesně stanovuje, jak se mají provádět identifikační metody během kontroly. Součástí těchto kontrol by měl být také vedle odběru oleje i odběr plynu, k čemu poslouží plynové relé. Při odběru vzorků plynů je nutné hlavně zamezit přístupu vzduchu. Zároveň platí, že všechny odebrané vzorky musí být do analytické laboratoře dopravené co nejdříve, aby se minimalizovaly ztráty vodíku.

Jak je vidět, pravidelné kontroly olejových transformátorů u fotovoltaické elektrárny a vlastně všude tam, kde se používají, je nutnou součástí péče o ně.