Jak na krize středního věku a krátkodobé deprese

28.12.2018

Různé strachy během života potkaly každého z nás. Patří sem strach o nejbližší, patří sem strach o vlastní zdraví, nemoc, rozličné deprese, ošklivé krize středního věku. Často se lidi upínají ke samospásným lékům, běží za psychology, zaměřují se na návyky, unikají od reality, převládá v nich zlost, jsou nevydýchatelní, v horších případech se sebepoškozují. Tyto varianty nevedou k dobrému konci. Máme spásné řešení, které stojí na základech uvědomění si vlastní síly, pochopení vlastního já, svých eventualit, vrácení ztracených jistot je základem koučinku.

Moje síla
Moje síla

Řízený koučink Moje síla 

V rámci programů Moje síla si každý zájemce vytvoří ve svém nitru optimální podmínky pro osobní růst. Zájemci si zlepší psychickou pohodu a fyzičku, díky které budou snadno čelit životním nástrahám, osudovým obtížím, přemůžou strachy, dopátrají se k variantě, jak se chovat k ostatním bez podlézání. Řízený koučink se soustředí na probuzení reálné osobnosti, která dovede příjímat a zároveň i dávat, v neúspěchu najde poučení, dokáže potlačit krize středního věku, dostane se přes deprese, vydrží válku se závislostmi, přitom neztratí vlastní empatii, splní si většinu přání a snů a bude se těšit na každý nový den.

Řízený koučink Moje síla je zaměřen na individuální požadavky účastníků. Veškeré Roční programy byly zpracovány pro zájemce, kteří se dlouhodobě touží věnovat rozvinutí vlastní, ale se znatelným progresem za kratší dobu. Průběžné programy slouží k primární ochutnávce a zorientování se v kurzech. Do našich pobytových programů směřují jednorázové intenzivní kurzy. Vlastní osobní růst podporuje koučink Moje síla ve svých individuálních programech.