Hydrogeologický průzkum: Komplexní služby v oblasti hydrogeologie

28.03.2022

Hydrogeologický průzkum je klíčový pro různé služby - návrh a vyhledání vodního zdroje, projektování studní, zasakování odpadních i dešťových vod, průzkum pro zakládání a mnoho dalšího, co souvisí s podzemní vodou.

Vsakovací zkouška

Hydrogeologický průzkum se skládá z různých částí, přičemž jednou z těch klíčových je vsakovací zkouška. Ta je potřebná pro zhodnocení možnosti zasakování dešťových vod či přečištěných odpadních vod z domovní ČOV do horninového prostředí, případně do půdního profilu. Díky vsakovací zkoušce získáte hydrogeologický posudek, který je nutný pro odpovědné zhodnocení infiltrační možnosti půdy či horniny a správné nadimenzování velikosti vsakovacích objektů. Je důležité najít profesionála pro hydrogeologický průzkum. Říčany jsou městem, kde své služby nabízí zkušený hydrogeolog a projektant vodohospodářských staveb.

Průběh zkoušky

Vsakovací zkouška poskytne důležité informace o vlastnostech zeminy či horniny ve vybraném místě, kde později bude vsakovací jímka. Proto je vyhloubena zemní sonda, která je v několika cyklech naplněna vodou a poté se nechá vsakovat. Hydrogeolog během zkoušky monitoruje zasakování odpadních vod (případně dešťových) a podle výsledků vypočítá infiltrační kapacitu horniny pro správné naprojektování řešení.

Vlastní studna

Jestliže si chcete zřídit studnu či jinou stavbu, je nutný průzkumný vrt. Na jeho základě jsou vyhodnoceny informace o stavu vody a podloží pro další postup. Jednou z možností je vrtaná studna. Její realizace je rychlá a lze dosáhnout kvalitního hlubšího zdroje vody pro ochranu před suchem a kontaminací. Druhou možností je pak kopaná studna, která v některých případech může být lepší volbou. K tomu je však třeba právě práce hydrogeologa, který pro vás vytvoří komplexní projekt a bude zajištěna legalizace studny.

Hydrogeologický průzkum je významný v mnoha různých ohledech, služby profesionála jsou v této oblasti klíčové.