Holotropic breathwork: Jak vám pomůže s odstraněním vnitřních bloků a se stresu?

15.05.2023

Cítíte se unavení, jak na vás padají všechny starosti, se kterými se setkáváte ve svém pracovním a osobním životě? Stres je zabijákem výkonnosti, pozornosti, způsobuje únavu a vede ke vzniku zdravotních potíží. Pokud ho neřešíte, může přispět až ke vzniku depresí nebo syndromu vyhoření. Je proto v zájmu každého člověka, který se se stresem potýká, aby se snažil s ním nějakým způsobem bojovat. Lze k tomuto účelu využít i holotropic breathwork neboli holotropní dýchání. O co se jedná?

Holotropic breathwork

Holotropic breathwork je účinnou technikou, která pomáhá bojovat proti stresu a úzkostem. Při této metodě se kombinují dýchací techniky s hudbou. Správně provedená technika uvolňuje emocionální bloky, čímž člověk může lépe porozumět nejen sobě, ale také druhým lidem. Přispívá ke zlepšení osobních i pracovních vztahů. Často se tato metoda používá k léčbě depresí, úzkostí, životních traumat, k odstranění stresu.

Holotropní dýchání kurz

Holotropní dýchání, což je technika prozkoumávání vědomí a osobního rozvoje, získává na popularitě po celém světě. Tato metoda, kterou vyvinuli psychiatr Stanislav Grof a jeho manželka Christina, umožňuje jednotlivcům nahlédnout do hlubokých vrstev svého vnitřního světa a dosáhnout stavu hlubokého rozptýlení, otevřenosti a transformace. Jak s touto technikou začít?

Ideální je najít si holotropní dýchání kurz s odborným dohledem. V České republice tyto kurzy nabízí hudebník a facilitátor Roman Petrov. Pod jeho vedením pomocí holotropního dýchání dospějete nejen k obnovení psychické rovnováhy, ale také svého posílení duševního zdraví a osobního růstu.

Co je holotropní dýchání

Na otázku, co je holotropní dýchání, lze odpovědět i tak, že je založeno na principu, že naše dýchání je úzce propojeno s našimi emocemi a psychickým stavem. Skrze specifické dýchací techniky a podpůrné prostředí se jednotlivec dostává do stavu, který umožňuje volně prozkoumávat vlastní emocionální prožitky, což vede k uvolnění a transformaci vnitřních bloků.

Chtěli byste někdy vyzkoušet kurz holotropního dýchání?