Dodržujete pravidelné technické kontroly svých pracovních strojů?

11.04.2020

Podle nařízení vlády musí pracovní stroje procházet pravidelnými technickými prohlídkami. Nařízení nevzniklo jen tak, cílem je ochránit zdraví i životy lidí, kteří se nacházejí v bezprostřední blízkosti stavebních strojů. Přesto se najde mnoho takových nezodpovědných majitelů strojů, kteří nařízení z nepochopitelných důvodů ignorují.

Technické kontroly pracovních strojů
Technické kontroly pracovních strojů

Četnost technické kontroly pracovních strojů

Technické kontroly pracovních strojů se podle zákona musí provádět pravidelně jednou ročně. Kontrolní technik - Petr Mansfeld, osvědčení číslo: KT SZP 038 vám pak vydá protokol o kontrole i s výsledkem. Pokud je všechno v pořádku, doporučí další kontrolu za rok. Pokud ovšem shledá na vašem stroji nějakou závadu nebo jiný problém, musí přidat doporučení ohledně odstranění závady a kvalifikuje technický stav stroje. Ten se vyjadřuje ve čtyřech kategoriích - 0, A, B nebo C.

STK pracovních strojů

STK pracovních strojů je velmi důležitá. Řekne nám, v jakém stavu stroj je, i to, jak dlouho mu bude kontrola platit, než se bude muset zopakovat. Pokud je totiž zjištěná nějaká závada, nemusí být další kontrola potřebná až za rok, ale i dříve.

  • 0 - je stroj bez závad a v tomto případě je kontrola skutečně na rok platná bez problémů
  • A - lehká závada, i zde platí kontrola na jeden rok
  • B - vážná závada, taková, která v tomto případě bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu a kontrola je platná pouze na jeden měsíc
  • C - znamená nebezpečnou závadu a stroj se nesmí vůbec používat, dokud všechny závady nebudou odstraněny.

Technická kontrola stroje vás včas varuje

Práce se stavebními stroji se může zvrtnout vždy. Na stavbách pracuje nespočet zaměstnanců nehledě na to, že se na místě mohou vyskytovat i jiní lidé. Úraz nebo nehoda se tak mohou přihodit kdykoliv, i když bude stroj v pořádku. Pokud ovšem není a zjistí se, že příčinou nehody je právě nějaká závada, o které majitel stroje mohl dávno vědět, ale nebyl na prohlídce, je už pozdě a problém je na světě. Vyvarujte se tedy zbytečných obtíží a neohrožujte zdraví ani životy lidí. Technická kontrola stroje vás na případný problém upozorní zavčasu.

Buďte opravdu zodpovědní.