Docházkový systém pro školky Dignus

28.03.2019

Žádaný docházkový systém Dignus byl zpracován pro svěřené děti a pracovníky školního zařízení. Hodnotný online informační systém pro školky, jesle a dětské skupiny má spolehlivé zabezpečení a souběžně je uživatelsky pohodlný. Informační systém pro školky se vytvořil pro pracovníky ve školce, pro rodiče i pro zaměstnavatele, pomáhá ve spolupráci vychovatelů i rodičů. 

Docházkový systém Dignus
Docházkový systém Dignus


Modul předkládá nezbytné informace pro rodiče, můžou se do něj vkládat novinky, fotky, dají se do něj vkládat fakturační materiály. Soudobě se díky vypilovanému, přesto se díky velmi snadnému modulu vypočítá školné z údajů o docházce. Zaměstnavatelům i pracovníkům ve výchovných zařízeních informační systém školky napomáhá spravovat žádosti o dovolenou a veškerou evidenci. Zpracování statistik a sestav pro vedení je další samozřejmostí modulu Dignus.

Ze zákona je pro správce školního zařízení potřebná evidence dětské docházky, proto je potřebné docházejí dět registrovat. Účelný docházkový systém pro školky, jesle a dětské skupiny udělal potřebný systém elektronické evidence dětské docházky s čipy anebo kartami. Program Dignus byl vytvořen pro usnadnění administrativní práce, zároveň zjednoduší evidenci veškerého provozu MŠ, jeslí, popřípadě dětské skupiny. Program Dignus bude pedagogům a pracovníkům před spuštěním představen a názorně předveden, pomůže se jim s prvotními nesnázemi, veškeré dotazy se ihned zodpoví.

Program Dignus bude kamarádem i pro ty vychovatele, pro něž je hračkou výchova a vzdělávání dětí a ne počítače a programy. Administrativní úkony jsou v tomto modulu minimalizovány. Školním zařízením se konkrétní programy předkládají na míru a zašifrované, do chráněného programu školky anebo jeslí se nikdo neoprávněný nemůže dostat.