Diagnostika VN transformátorů

20.07.2019

S bezpečnou garancí bezzávadového chodu firma ELDIAG, s. r. o., zabezpečuje ucelené služby v rámci diagnostiky elektrických strojů a jejich izolací vysokého napětí. Do této třídy zařazujeme výkonové a měřící transformátory, vazební kondenzátory, transformátory, či tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory všech napěťových hladin. ELDIAG provádí i diagnostická měření, z jejichž závěrů se následně odvíjejí kokrétní opatření pro bezporuchový provoz.

VM transformátory
VM transformátory

Kompletní diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což znamená diagnostiku izolačního odporu, dále rovněž kapacity, ztrátového činitele, nebo rezistivity, provádí se metoda citlivého měření impedance nakrátko, jisté měření převodů, ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, je prováděn ucelený rozbor i s plynovou chromatografií. Provádí se přesná diagnostika transformátoru VN VVN, měření kondenzátorových průchodek, diagnostika přístrojových traf, diagnostikují se rovněž tlumivky a kondenzátory.

Provádí se pečlivá diagnostika systémem izolační olej-papír

Z měření metodou izolační olej-papír se provádí diagnostika provozu izolačních soustav netočivých elektrických strojů o vysokém napětí. Stvrzený způsob přihlíží na měření a zhodnocení izolačních vlastností, přesnou diagnostiku napětí nakrátko při sníženém napětí a spolehlivé měření a posouzení kvality, kterou se honosí izolační olej. Užitečný izolační olej rozpoznáme podle období životnosti ve stroji, což ověřují zkoušky na principu zvýšení intenzity činitelů způsobujících stárnutí olejů.

Požární bezpečnost podléhá bedlivé kontrole

Aby podnik neohrozil hořící porouchaný transformátor, je třeba dbát na požární bezpečnost. Aktuální požární bezpečnost reviduje revizní technik, jenž odebere vzorek oleje z transformátoru. Před požárem transformátoru se můžeme účinně bránit tak, že nedovolíme namočení přístroje, zestárnutí oleje v transformátoru, popřípadě zjištěním skryté poruchy.