Čistička odpadních vod: Spolehlivé zařízení pro čištění splaškových vod

11.04.2022

Čističky odpadních vod najdou využití u různých objektů, v podstatě všude tam, kde není možné připojení na centrální čističku odpadních vod. Díky kvalitnímu čištění vody je možné ji poté vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace a mnoho dalšího.

Čistička odpadních vod

Pořízením kvalitní čističky získáte skvělou náhradu za zastaralé septiky a žumpy. Čistička odpadních vod svou účinností a nákladovostí umožňuje čistit odpadní vodu a nabízí tak lepší řešení. Zvládne čistit vodu, která vzniká při běžném provozu v domácnosti - z WC, koupelny, kuchyně či domácích spotřebičů. Odpadní voda z čistička je velmi kvalitní, lze ji tak vypustit do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží či případně akumulovat ji do jímky a později využít na zálivku.

Čistírna odpadních vod

Certifikovaná čistírna odpadních vod je skvělou volbou a nabízí řadu výhod. Pro její instalaci nebudete potřebovat dodatečné rozbory vzorků během provozu, jako tomu bývá u necertifikovaných čističek. K instalaci tak můžete využít stavební povolení či ohlášku. Je nutné také vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody do vodoteče, vsaku či dešťové kanalizace.

ČOV

Domovní čistírny jsou dostupné v různých typových řadách. Konstruovány jsou jako válcové, samonosní nádrže z polypropylenu. Instalována je v nich kompletní technologická vestavba. Součástí dodávky ČOV je také kvalitní membránové dmychadlo, základní nástavec sloužící k dorovnání výšky vůči okolnímu terénu a bezpečnostní uzamykatelné víko. Osazování je prováděno do připraveného výkopu na vodorovnou základovou betonovou desku tloušťky 15-20 centimetrů.

Kvalitní čističky odpadních vod jsou navrženy tak, aby odolávaly tlaku zeminy po obsypání bez dalších stavebních či statických opatření.